menu close


Elmontex

O firmě

OPZ - Vzdělávání ve firmě ELMONTEX a.s.

Realizujeme projekt Vzdělávání ve firmě ELMONTEX a.s.

Název projektu

Vzdělávání ve společnosti ELMONTEX a.s.

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004774

Předmět a cíl projektu:

Předmětem projektu je systematické vzdělávání zaměstnanců firmy ELMONTEX a.s. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt je realizován s finanční podporou z Operačního programu zaměstnanost.

Více informací můžete nalézt na stránkách www.esfcr.cz.


© 2008, 2022 Elmontex a.s. - elmontex@elmontex.cz
Realizace webu: MWSolutions