menu close


Elmontex

O firmě

O nás

Firma Elmontex byla založena a zapsána do obchodního rejstříku v roce 1992, jako firma, která zajišťuje projekty, dodávky, montáže, zkoušení a uvádění zařízení do provozu a to jak silnoproudé části, tak měření a regulace. Vysokou odbornost a kvalitu zajišťuje kolektiv pracovníků z dřívějších státních podniků EZ Brno a jiných, s bohatými zkušenostmi z výstavby velkých investičních celků u nás i v zahraničí.

V roce 1994 jsme oblast našeho podnikání rozšířili o hotelový dům v Ostravě Hrabůvce, který jsme nově zrekonstruovali a úspěšně uvedli do provozu. Po další rekonstrukci zařízení od roku 2022 provozujeme jako Hotel ** Elmontex. V roce 1998 pak přibyly letecké služby.

Soustavné sledování nejnovějších trendů ve vývoji technologických zařízení, konstrukcí a jejich montáž umožňuje uspokojit odběratele s nejnáročnějšími požadavky. Proto také neustále dbáme na zvyšování kvalifikace všech našich zaměstnanců. Stejně velkou péči věnujeme i výchově a zaškolování nových odborníků. Důraz klademe nejen na zvyšování kvality a rozšiřování našich služeb, ale i na kvalitu používaných materiálů, nářadí a na využívání nejnovějších poznatků a technologických postupů.

Plánovaným zvyšováním úrovně nabízených služeb jsem dosáhli certifikace dle ČSN-EN ISO 9001. Svůj zájem o udržitelný rozvoj životního prostředí potvrzujeme certifikací dle ČSN-EN ISO 14001. Všechny naše procesy jsou pravidelně recertifikovány.

Technické zabezpečení a dlouhodobé obchodní partnerské kontakty s našimi dodavateli umožňují realizaci v nejkratších dodavatelských termínech. Zadávané akce jsme schopni realizovat od úvodní studie až po uvedení nového díla do provozu. Toto všechno dosahujeme díky vlastnímu projekčnímu útvaru a řadě odborně a technicky zdatných pracovníků a montážních skupin.

Sídlo firmy:

Elmontex a.s.
Vratimovská 69/335
718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 47155086
zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 4108
základní kapitál 6 780 000 Kč
bankovní spojení: GE Money Bank, č.ú. 55907-734/0600

Kontaktní údaje - sektretariát:

Tel: +420 596 237 123, +420 596 237 124
Fax: +420 596 237 509
Mobil: + 420 723 902 111
E-mail: elmontex@elmontex.cz

Kontakt na Hotel **:

Edisonova 795/88
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Recepce: +420 596 780 778
Fax: +420 596 780 779
E-mail: recepce@elmontex.cz

© 2008, 2022 Elmontex a.s. - elmontex@elmontex.cz
Realizace webu: MWSolutions