menu close


Elmontex

Hotel **

Pořízení technologického vybavení pro výrobu piva v minipivovaru ELMONTEX a.s. v Ostravě

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala naše společnost dotaci na realizaci projektu "Pořízení technologického vybavení pro výrobu piva v minipivovaru ELMONTEX a.s. v Ostravě"

Registrační číslo projektu:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006421.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmět a cíl projektu:

Cílem projektu je pořízení nového technologického vybavení pro výrobu speciálního piva v nově vznikajícím minipivovaru v Ostravě. Projektový záměr přispěje k rozšíření technologického vybavení a rozšíření podnikatelské činnosti firmy, vč. zvýšení zaměstnanosti.


© 2008, 2022 Elmontex a.s. - elmontex@elmontex.cz
Realizace webu: MWSolutions